• 2 BỘ 3 SỐ KHÔNG CẦN THEO THỨ TỰ
  • CƠ HỘI TRÚNG 20 TỶ ĐỒNG MỖI LẦN QUAY
  • 40.480 BỘ SỐ TRÚNG THƯỞNG CÁC GIẢI
  • CÁCH DÒ HIỆN ĐẠI ƯU VIỆT
Chọn một bộ số có 3 con số bất kỳ từ 000-999
Ví dụ    1 7 9
Mua vé tại
điểm bán hàng Vietlott

Giá trị tham gia tối thiểu là 10.000VND
Người tham gia dự thưởng có thể tham gia tối đa 6 kỳ liên tiếp

Kiểm tra giải
Hạng giải Ví dụ kết quả QSMT Giá trị
Giải Nhất
Trùng 01 bộ số
Bộ số Giải Nhất
1 2 3    2 3 9
1.000.000 VNĐ
Giải Nhì
Trùng 01 bộ số
Bộ số Giải Nhì
3 1 4    4 5 6    5 7 8    6 2 9
350.000 VNĐ
Giải Ba
Trùng 01 bộ số
Bộ số Giải Ba
7 3 4    2 3 9    9 1 3
1 7 9    1 0 7    4 0 6
210.000 VNĐ
Giải Khuyến Khích
Trùng 01 bộ số
Bộ số Giải Khuyến Khích
7 4 9    0 1 2    1 7 9    6 7 8
9 0 1    2 3 4    5 7 6    8 9 0
100.000 VNĐ

*Lưu ý: Nếu các bộ số kết quả giống nhau, người tham gia dự thưởng sẽ nhận thêm giải tương ứng.
Ví dụ: Người tham gia dự thưởng chọn 123, bộ số kết quả Giải Nhất là 123 & 123 đồng thời bộ kết quả Giải Nhì là 123, 123, 123, 456. Bạn sẽ nhận được 2 Giải Nhất & 3 Giải Nhì

Chọn 2 bộ số có 3 con số bất kỳ từ 000-999
Ví dụ    1 7 9    2 3 9
Mua vé tại
điểm bán hàng Vietlott

Giá trị tham gia tối thiểu là 10.000VND
Người tham gia dự thưởng có thể tham gia tối đa 6 kỳ liên tiếp

Kiểm tra giải
Hạng giải Ví dụ kết quả QSMT Giá trị
Giải Nhất
Trùng 02 bộ số
Bộ số Giải Nhất
1 2 3    2 3 9
1.000.000.000 VNĐ
Giải Nhì
Trùng 02 bộ số
Bộ số Giải Nhì
3 1 4    4 5 6    5 7 8    6 2 9
40.000.000 VNĐ
Giải Ba
Trùng 02 bộ số
Bộ số Giải Ba
7 3 4    2 3 9    9 1 3
1 7 9    1 0 7    4 0 6
10.000.000 VNĐ
Giải Tư
Trùng 02 bộ số
Bộ số Giải Tư
7 4 9    0 1 2    1 7 9    6 7 8
9 0 1    2 3 4    5 7 6    8 9 0
5.000.000 VNĐ
Giải Năm Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ 1.000.000 VNĐ
Giải Sáu Trùng bất kỳ 02 trong bộ số Giải Nhất 150.000 VNĐ
Giải Bảy Trùng bất kỳ 01 trong bộ số Giải Nhất 40.000 VNĐ

*Lưu ý:
- Cở cấu giải thưởng áp dụng với vé dự thưởng gồm 2 bộ số khác nhau.
- Nếu người tham gia dự thưởng chọn 2 bộ số giống nhau thì giá trị giải thưởng sẽ nâng gấp đôi.
Ví dụ: Người tham gia dự thưởng chọn 123 & 123 và trúng giải nhất 123-123, giá trị giải thưởng sẽ là 2.000.000.000 VND.